Portal Niedziela - 9 maja 2021 Grzegorza, Karoliny, Karola      "Ludzkość kroczy stale naprzód, jednak człowiek pozostaje ten sam". Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Remont oraz Montaż znaków drogowych Powrót

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

"Wykonanie remontu oraz montaż znaków drogowych przy ulicach i drogach gminnych na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz"

Termin realizacji: od 20.03.2003 do 31.12.2004r.

Oferty należy składać do dnia 11 marca 2003r. do godz. 9.45 w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25, pok. nr 18.

Otwarcie ofert nastąpi w d niu 11 marca 2003r. o godz. 10.00 w sali narad w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu, pok. nr 10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest do odebrania w pok. nr 16, Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu w cenie 5 zł

Data publikacji: 2003-03-03
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom