Portal Sobota - 4 lutego 2023 Andrzeja, Mariusza, Weroniki     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Zakup paliw silnikowych dla jednostek OSP i UMiG Stary Sącz Powrót

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz

ogłasza

przetarg nieograniczony na
"Zakup paliw silnikowych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu"

Termin realizacji: 1 kwietnia 2003r. do 31 marca 2004r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25, pok. nr 4.

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu ul. Batorego 25, pok. nr 18 do dnia 20 marca 2003r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu, pok. nr 10 w dniu 20 marca 2003 o godz. 10.00.

Kontaktować się można codziennie od godz. 8.00 do 15.00. tel. (018) 446-02-70 w. 122.

Kryteria oceny ofert:
- cena 90%
- położenie stacji paliw - odległość od siedziby gminy 10%
Data publikacji: 2003-03-04
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom