Portal Wtorek - 31 stycznia 2023 Joanny, Ksawerego, Luizy    "Cnota jest arystoktacją ducha" - Ernest Renan
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Program gospodarki ściekowej dla Miasta i Gminy Stary SączPowrót

Burmistrz Miasta i Gminy w Starym Sączu

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

wykonanie "Programu gospodarki ściekowej dla Miasta i Gminy Stary Sącz"

Termin realizacji: 31 maja 2003r.

Wymagania w stosunku do oferentów określają "Warunki do przetargu" - Specyfikacja. Można ją uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25, pok. nr 21

Miejcse i termin składania ofert:
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25, pok. nr 18 w terminie do 20 marca 2003r. do godz. 9.oo

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 marca 2003r. o godz. 10.oo w siedzibie UMiG w Starym Sączu, pok. nr 10.

Informacje: Marek Żmuda- tel. 446 - 02 - 70, fax 446 - 02 - 73

Kryteria oceny ofert:
- cena 100%


Data publikacji: 2003-03-05
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom