Portal Wtorek - 31 stycznia 2023 Joanny, Ksawerego, Luizy    "Cnota jest arystoktacją ducha" - Ernest Renan
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wymiana więźby dachowej w budynku mieszkalnym ul. Sobieskiego 74 w Starym Sączu dz. ew. nr 2337Powrót

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz

ogłasza

przetarg nieograniczony na:
"Wymianę więźby dachowej w budynku miszkalnym ul. Sobieskiego 74 w Starym Sączu dz. ew. nr 2337"

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest - Maria Dominik - Referat Gospodarki Komunalnej i Komunikacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25. kontaktować się można codziennie z wyjątkiem sobót w godz. 8.00 - 15.00, tel. 446-02-70 wew. 110

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz, ul. Batorego 25 pok. nr 18 do dnia 3 kwietnia 2003r. do godz. 9.30

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz, ul. Batorego 25, pok. nr 10 w dniu 3 kwietnia 2003r. o godz. 10.00

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz, ul. Batorego 25, pok. nr 22 po uprzednim wpłaceniu w kasie Urzędu kwoaty w wysokości 10 zł.Data publikacji: 2003-03-13
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom