Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wykonanie parkingu z kostki brukowej przy Urzędzie Gminy w Grybowie.Powrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 30 000 Euro


Urząd Gminy Grybów
, 33-330 Grybów, Jakubowskiego 33 , woj. Małopolskie, pow. Nowosądecki, tel. 0....18 4450204, fax. 0....18 4450402, www.grybow.iap.pl, e-mail: www.ug.grybow@pro.onet.pl, REGON: 490007494, oglasza przetarg nieograniczony na Wykonanie parkingu z kostki brukowej przy Urzędzie Gminy w Grybowie.. (PKWiU: 45.45.1)

Miejsce realizacji: Teren Urzędu Gminy..

Rozdzaj zamowienia: usługi.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
-

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

Warunki minimalne: -

PKWiU: 45.45.1

Termin realizacji (wymagany): 15 lipiec 2003 r.

Wadium: 2000 PLN.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: 16
- -
- poczta elektroniczna: -
- faksem: -
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 5 PLN

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Tomasz Chronowski i Jacek Migacz, e-mail: -, tel.: 0....18/ 445 00 29, lok.: 16, w godz.: 8.00-15.00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. sekretariat, pok. nr 9..

Termin skladania ofert uplywa dnia 2003-03-21 o godzinie 09:45.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2003-03-21 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiajacego, lok. sala posiedzeń, pok. nr 3..

Postepowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7, spelniajacy nastepujace warunki:
Określone w uproszczonej specyfikacji.

Data wprowadzenia przetargu: 2003-03-13
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom