Portal Sobota - 4 lutego 2023 Andrzeja, Mariusza, Weroniki     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Kompleksowa konserwacja i pielęgnacja zieleni komunalnej i zadrzewień na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz Powrót

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz

ogłasza

przetarg nieograniczony na:
"Kompleksową konserwację i pielęgnację zieleni komunalnej i zadrzewień na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz"

Termin realizacji zamówienia: 1 kwietnia 2003 - 31 grudnia 2005.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Anna Drożdż - Referat Gospodarki Komunalnej i Komunikacji w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz ul. Batorego 25, kontaktować się można codziennie z wyjątkiem sobót od godz. 8.00 do 15.00, tel. 446-02-70 wew. 110.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25 pok. nr 18 do dnia 24 marca 2003r do godz. 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25, pok. nr 10 w dniu 24 marca 2003r. o godz. 9.30.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25, po uprzednim wpłaceniu w kasie Urzędu kwoty 20 zł.


Data publikacji: 2003-03-14
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom