Portal Niedziela - 9 maja 2021 Grzegorza, Karoliny, Karola      "Ludzkość kroczy stale naprzód, jednak człowiek pozostaje ten sam". Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Przebudowa monitoringu Rynku Starego Sącza oraz wykonanie monitoringu budynku UMiG w Starym Sączu Powrót

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz

ogłasza

przetarg nieograniczony na
"Przebudowę monitoringu Rynku Starego Sącza oraz wykonanie monitoringu budynku Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu"

Termin realizacji: do 15 maja 2003r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu ul. Batorego 25, pok. nr 4.

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu ul. Batorego 25, pok. nr 18 do dnia 8 kwietnia 2003r. do godz. 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stary Sączu, ul. Batorego 25, pok. nr 10 w dniu 8 kwietnia 2003r. o godz. 10.00.

Kontaktować można się codziennie od godz. 8.00 do godz. 15.00 tel. (018) 446-02-70 wew. 122.

Kryteria oceny ofert:
- cena 90%
- warunki gwarancji 10%


Data publikacji: 2003-03-17
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom