Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Przebudowa monitoringu Rynku Starego Sącza oraz wykonanie monitoringu budynku UMiG w Starym Sączu Powrót

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz

ogłasza

przetarg nieograniczony na
"Przebudowę monitoringu Rynku Starego Sącza oraz wykonanie monitoringu budynku Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu"

Termin realizacji: do 15 maja 2003r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu ul. Batorego 25, pok. nr 4.

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu ul. Batorego 25, pok. nr 18 do dnia 8 kwietnia 2003r. do godz. 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stary Sączu, ul. Batorego 25, pok. nr 10 w dniu 8 kwietnia 2003r. o godz. 10.00.

Kontaktować można się codziennie od godz. 8.00 do godz. 15.00 tel. (018) 446-02-70 wew. 122.

Kryteria oceny ofert:
- cena 90%
- warunki gwarancji 10%


Data publikacji: 2003-03-17
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom