Portal Wtorek - 31 stycznia 2023 Joanny, Ksawerego, Luizy    "Cnota jest arystoktacją ducha" - Ernest Renan
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Opracowanie projektów architektoniczno-budowlanego i wykonawczego oraz kosztorysu ofertowego dla Hali sportowej przy Gimnazjum im Ks. Józefa Wożniackiego w Rytrze wraz z uzgodnieniami, pozwoleniem na budowę i nadzorem autorskimPowrót

IZP 341/02/06

Przetarg na zadanie:
„Opracowanie projektów budowlanego i wykonawczego oraz kosztorysu ofertowego dla Hali sportowej przy Gimnazjum im. Ks. Józefa Woźniackiego w Rytrze, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, uzyskania pozwolenia na budowę oraz nadzorem autorskim” realizowane w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości do 60 000 EURO.

Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

74.00.00.00 Usługi profesjonalne w dziedzinie architektury, inżynierii, budowy, prawa, księgowości i inne
74.22.20.00 Usługi projektowania architektonicznego
74.22.40.00 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
74.23.20.00 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
74.25.00.00 Usługi architektoniczne dot. planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

Uwaga: Przed podpisaniem umowy wymagane będzie
przedstawienie do uzgodnienia koncepcji planowanego rozwiązania projektowego – do 3 tygodni od daty rozstrzygnięcia postępowania przetargowego- która podlega akceptacji ze strony Gminy Rytro.

Wymagany termin wykonania zamówienia:

- Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz wykonawczych waz z kosztorysami i przedmiarami - do 16 pażdziernika 2006r. UWAGA: Ustala się nowy termin: do 08 września 2006 r. ( Zmiana UG Rytro – w dn. 18-05-2006 r.)


- Uzyskanie pozwoleń i ustaleń niezbędnych opracowań i dokumentacji, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę - do 28 lutego 2007 r. UWAGA: Ustala się nowy termin: do 23 października 2006 r. ( Zmiana UG Rytro – w dn. 18-05-2006 r.)


- Nadzór autorski - do czasu zakończenia budowy i przekazania do eksploatacji

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - do pobrania w cenie 20 zł, w Urzędzie Gminy Rytro, pok. nr 8 33-343 Rytro 265 lub za zaliczeniem pocztowym;

Termin składania ofert - 05-06-2006 r. do godz. 10.00 - sekretariat Urzędu Gminy Rytro 33-343 Rytro 265

Termin otwarcia ofert - 05-06-2006 r. godz. 10.15 - Sala Obrad Urzędu Gminy w Rytrze

Osoba uprawniona do kontaktu - mgr inż. Jan Struzik tel. 018 448 64 62


Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: Złożono ofert 9
Odrzucono ofert: Odrzucono ofert 5
Cena najtanszej: Cena najtańszej oferty: 60200,00zł netto (73 444 z
Cena najdrozszej: Cena najdroższej oferty : 149 000,00 zł netto (181


Wygrywający:
PRACOWNIA PROJEKTOWA TERESA OKOWIŃSKA
UL. GUCWY 9 33-300 NOWY SĄCZ
Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: Złożono ofert 9
Odrzucono ofert: Odrzucono ofert 5
Cena najtanszej: Cena najtańszej oferty: 60200,00zł netto (73 444 z
Cena najdrozszej: Cena najdroższej oferty : 149 000,00 zł netto (181


Wygrywający:
PRACOWNIA PROJEKTOWA TERESA OKOWIŃSKA
UL. GUCWY 9 33-300 NOWY SĄCZ
Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: Złożono ofert 9
Odrzucono ofert: Odrzucono ofert 5
Cena najtanszej: 60200,00zł netto (73 444 zŁ BRUTTO)
Cena najdrozszej: 149 000,00 zł netto (181780,00 zł BRUTTO)


Wygrywający:
PRACOWNIA PROJEKTOWA TERESA OKOWIŃSKA
UL. GUCWY 9 33-300 NOWY SĄCZ


© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom