Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wykonanie sieci oświetleniowej napowietrznej izolowanej - obwód nr 3 w Popowicach Powrót

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz działając na podstawie Ustawy o Zamówieniach Publicznych

ogłasza

przetarg nieograniczony na:
"Wykonanie sieci oświetleniowej napowietrznej izolowanej - obwód nr 3 w Popowicach"

Zakres robót obejmuje wykonanie:
- sieci oświetleniowej napowietrznej - obwód nr 3 - ze stacji trafo - POPOWICE 01,
- niezbędnych protokołów kontroli i sprawdzeń,
- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Termin realizacji: od 8 maja 2003r. do 20 czerwca 2003r.

Warunki wymagane od oferentów określają "warunki do przetargu" w cenie 10 zł, które uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz, ul. Batorego 25, pok. nr 21.

Miejsce i termin składania ofert: oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz, ul. Batorego 25, pok. nr 18 w terminie do dznia 25 kwietnia 2003r. do godz. 9.00.

Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 kwietnia 2003r. o godz. 11.30 w siedzibie UMiG Stary Sącz, pok. nr 10.

Kryteria oceny ofert:
- cena 100%


Data publikacji: 2003-03-31
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom