Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wykonanie konserwacji rowów odwadniających drogi i grunty gminne Powrót

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz działając na podstawie Ustawy o Zamówieniach publicznych

ogłasza

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000 Euro na:
"Wykonanie konserwacji rowów odwadniających drogi i grunty gminne"

Termin realizacji: 15 kwietnia 2003 do 15 grudnia 2003r.

Osobą odpowiedzialną do kontaktu z oferentami jest: mgr inż. Jan Migacz Urząd Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25, kontaktować się można codziennie z wyjątkiem sobót od godz. 8.oo do 15.oo, tel. (018) 446-02-86.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25, Stary Sącz pok. nr 18 - do dnia 15 kwietnia 2003r., do godz. 9.oo

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25, pok. nr 10 - w dniu 15 kwietnia 2003r. o godz. 9.30

Warunki wymagane od oferentów określa "specyfikacja istotnych warunków zamówienia" w cenie 10 zł, którą można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25, pok. nr 25.Data publikacji: 2003-04-01
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom