Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miasta Grybów (BGiOŚ.341-9/06).Powrót

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Numer sprawy: BGiOŚ.341-9/06

Burmistrz Miasta Grybów, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
tel.: 018-445-01-40, fax.: 018-445-02-02
email: umgrybow@pro.onet.pl,
http: www.grybow.pl
http:
www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Grybow+-+miasto

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej przekraczającej 60.000 EURO na:

"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miasta Grybów”

Termin składania ofert upływa dnia 2 października 2006 roku do godz. 1045.

ZAŁĄCZNIKI

1. Pełny tekst ogłoszenia o zamówieniu. Pobierz plik PDF [311 KB]

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Pobierz plik PDF [216 KB]

3. Załączniki do SIWZ od 1 do 7. Pobierz plik PDF [218 KB]

4. Mapa poglądowa. Pobierz plik PDF [1 MB]

5. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób i podmiotów. Pobierz plik DOC [37 KB]

6. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług. Pobierz plik DOC [25 KB]

Data publikacji: 2006-09-15Ogłoszenie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Numer sprawy: BGiOŚ.341-9/06

Burmistrz Miasta Grybów, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
tel.: 018-445-01-40, fax.: 018-445-02-02
email: umgrybow@pro.onet.pl,
http: www.grybow.pl
http:
www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Grybow+-+miasto

Dotyczy przetargu nieograniczonego na
"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miasta Grybów
"

     Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164 z 2006 r., poz. 1163) Burmistrz Miasta Grybów zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miasta Grybów":

1. Wybrano ofertę wykonawcy:

  • Nazwa wykonawcy: "BIPROKOM - KRAKÓW" Spółka Akcyjna

  • Adres wykonawcy: Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków

  • Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu, złożył nie odrzuconą ofertę i zaoferował cenę nie przewyższającą kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

2. Nie odrzucono ofert.

3. Nie wykluczono wykonawców.

Data publikacji: 2006-10-04Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Nr sprawy: BGiOŚ.341-9/06

Burmistrz Miasta Grybów, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
tel.: 018-445-01-40, fax.: 018-445-02-02
email: umgrybow@pro.onet.pl,
http: www.grybow.pl
http:
www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Grybow+-+miasto

Z A W I A D A M I A

że, w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miasta Grybów":

     1. Zawarto umowę z Wykonawcą: BIPROKOM-KRAKÓW Spółka Akcyjna, 30-107 Kraków, Plac Na Stawach 1.
     2. Wartość umowy: 275.964,00 zł.
     3. Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu, złożył nie odrzuconą ofertę i zaoferował cenę nie przewyższającą kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

Data publikacji: 2006-10-17

© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom