Portal Środa - 7 grudnia 2022 Agaty, Dalii, Sobiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się...Powrót

Burmistrz Gołdapi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z działk gruntu oznaczonych numerami geodezyjnym: 1481/5 o powierzchni 6663 m2, 573/2 o powierzchni 899 m2 i 577/4 o powierzchni 20 m2 przeznaczonej pod zieleń urzadzoną i obiekty małej architektury, położonej w Gołdapi przy ul. Lipowej

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 121.312,00 zł.

- Wszelkie prace związane z wykonaniem nowych lub modernizacją, przełożeniem instalacji zewnętrznych i wewnętrznych nabywca nieruchomości wykona we własnym
zakresie;
- Nabywca nieruchomości na własny koszt zleca okazanie granic;

Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do pokrycia kosztów jednorazowych, nie podlegających przetargowi, w wysokości 4 500,00 zł.

Przetarg odbędzie się 22 listopada 2006 roku o godz.1200 w sali narad (pokój nr 10) Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14,

Wadium do przetargu w wysokości 15.000,- zł. należy wpłacić najpóźniej do 20 listopada 2006 roku w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego w Gołdapi: PKO BP S.A. Oddział Ełk nr rachunku 89 1020 4724 0000 3602 0007 6463.

Wadium nie podlega zwrotowi osobie, która ustalona jako nabywca nieruchomości uchyla się od zawarcia aktu notarialnego.

Dokładne informacje: Urząd Miejski w Gołdapi pok. Nr 24, tel. (087) 615-60-41

Data publikacji: 2006-10-16
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom