Portal Sobota - 4 lutego 2023 Andrzeja, Mariusza, Weroniki     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji ściekowej z przyłączami we wsi Przysietnica - gmina Stary Sącz Powrót

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz działając na podstawie Ustawy o Zamówieniach publicznych

ogłasza

przetarg nieograniczony na:
"Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji ściekowej z przyłączami we wsi Przysietnica - gmina Stary Sącz"

Termin realizacji: 15 czerwca 2003r.

Wymagania w stosunku do oferentów określają "Warunki do przetargu" - specyfikacja, można je uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25, pok. nr 21.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25, pok. nr 18 w terminie do dnia 17 kwietnia 2003r. do godz. 9.oo.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 kwietnia 2003r. o godz. 10.oo w siedzibie UMiG Stary Sącz, pok. nr 10.

Informacje: Marek Żmuda UMiG Stary Sącz, ul. Batorego 25, pok. nr 21, tel. 446-02-70 wew. 111, fax. 446-02-73.

Kryteria oceny ofert:
- cena 100%


Data publikacji: 2003-04-10
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom