Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizavcji ściekowej z przytłączami we wsi Barcice wraz z kolektorem dostyłowym Powrót

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz działając na podstawie Ustawy o Zamówieniach Publicznych

ogłasza

przetarg nieograniczony na:
"Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji ściekowej z przyłączami we wsi Barecice wraz z kolektorem dosyłowym"

Termin realizacji: 15 czerwca 2003r.

Wymagania w stosunku do oferentów określają "Warunki do przetargu" - specyfikacja, można je uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz, ul. Batorego 25 (pok. nr 21).

Miejsce i termnin składania ofert:
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz, ul. Batorego 25 (pokój nr 18) w terminie do dnia 16 kwietnia 2003r. do godz. 9.oo.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 kwietnia 2003r. o godz. 10.oo w siedzibie UMiG Stary Sącz, pok. nr 10.

Informacjie: Marek Żmuda. tel. 18 446-02-70 wew. 111, fax. 18 446-02-73.

Kryteria oceny ofert:
- cena 100%


Data publikacji: 2003-04-14
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom