Portal Wtorek - 31 stycznia 2023 Joanny, Ksawerego, Luizy    "Cnota jest arystoktacją ducha" - Ernest Renan
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wykonanie przepustu na drodze gminnej Na Rolę w KlęczanachPowrót

Zaproszenie do przetargu nieograniczonego
dla robót budowlanych o szacunkowej wartości poniżej 30.000 EURO


Wójt Gminy Chełmiec
ogłasza ”przetarg nieograniczony”
na zadanie pod nazwą

Wykonanie przepustu na drodze gminnej Na Rolę w Klęczanach

Termin realizacji zamówienia publicznego : 07.07.2003 r. – 05.09.2003 r.

Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia publicznego poniżej 30.000 EURO nie wymagane jest wpłacenie ( wniesienie ) wadium .

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Ofertami są Pan Sławomir Kocjan , Pan Jan Sadowy – Urząd Gminy, Chełmiec - ul. Papieska 2 , pokój nr 11. telefon (0-18) 443-04-61 codziennie z wyjątkiem sobót, w godzinach 8.00 – 15.00.

Odpłatność za specyfikację istotnych warunków zamówienia – 20 PLN .

Ofertę należy składać w Urzędzie Gminy Chełmiec - ul. Papieska 2 - pokój nr 14 do dnia 09.05.2003 r. do godz. 9.15

Zgodnie z rozstrzygnięciami ustawowymi postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem preferencji krajowych .

Otwarcie ofert w obecności Oferentów , którzy zechcą przybyć nastąpi w Urzędu Gminy Chełmiec - ul. Papieska 2 , pokój nr 9 (parter) w dniu 09.05.2003 r., o godz. 9.30 .

W przetargu uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
 określone w art. 19 oraz art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych ,
 specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Data publikacji: 2003-04-14
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom