Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wykonanie robót remontowych w budynku Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 w Starym SączuPowrót

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz działając na podstawie Ustawy o Zamówieniach Publicznych

ogłasza

przetarg nieograniczony na:
"Wykonanie robót remontowych w budynku Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 w Starym Sączu"

Zakres robót obejmuje wykonanie:
- przebudowa gzymsów od strony wschodniej i zachodniej budynku wraz z obróbkami blacharskimi,
- wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej,
- skucie i uzupełnienie tynków na elewacji wraz z malowaniem,
- ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji.

Termin realizacji: od 05.06.2003 do dnia 20.08.2003r.

Warunki wymagane od oferentów określają "warunki do przetargu" w cenie 10 zł, które uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25, pok. nr 21.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25, pok. nr 18 w terminie do dnia 23 maja 2003r. do godz. 9.oo.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 maja 2003r. o godz. 10.oo w siedzibie UMiG pok. nr 10
Data publikacji: 2003-04-25

Data publikacji: 2003-04-25
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom