Portal Wtorek - 31 stycznia 2023 Joanny, Ksawerego, Luizy    "Cnota jest arystoktacją ducha" - Ernest Renan
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wymianę pokrycia dachu oraz roboty remontowe w budynku Remizy w Binczarowej.Powrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 30 000 Euro


Gmina Grybów, 33-330 Grybów, Jakubowskiego 33 , woj. Małopolskie, pow. Nowosądecki, tel. 0-18/ 4450204, fax. 0....18 4450402, www.grybow.iap.pl, e-mail: www.ug.grybow@pro.onet.pl, REGON: 490007494, oglasza przetarg nieograniczony na Wymianę pokrycia dachu oraz roboty remontowe w budynku Remizy w Binczarowej.. (PKWiU: 45.22.1)

Miejsce realizacji: Teren Gminy Grybów.

Rozdzaj zamowienia: roboty budowlane.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
-

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

PKWiU: 45.22.1

Termin realizacji (wymagany): 31 maj 2003

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: 16
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 5 PLN

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Ryszard NIepsuj i Jacek Migacz, tel.: 0....18/ 445 00 29, lok.: 16, w godz.: 8.00-15.00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. Kancelaria, pok nr 10..

Termin skladania ofert uplywa dnia 2003-05-05 o godzinie 09:45.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2003-05-05 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiajacego, lok. Sala posiedzeń, pok nr 3.

Postepowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7, spelniajacy nastepujace warunki:
zawarte w uproszczonej specyfikacji.

Data wprowadzenia przetargu: 2003-04-25
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom