Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Ośrodka Zdrowia w GrybowiePowrót

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Nasz znak: BGiOŚ.2213/8/07

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Grybów, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów

tel.: 018-445-01-40, fax.: 018-445-02-02
email: umgrybow@pro.onet.pl,
http: www.grybow.pl
http:
www.bip.grybow.pl

O G Ł A S Z A
przetarg pisemny nieograniczony na:

"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Ośrodka Zdrowia w Grybowie"

Warunki przetargowe można pobrać ze strony internetowej zamawiającego: http: www.grybow.pl, www.bip.grybow.pl lub w Urzędzie Miejskim w Grybowie, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów, pok. nr 22.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 listopada 2007 roku.

Oferty pisemne należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Grybowie, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów, pok. Nr 6 w terminie do dnia 23 lipca 2007 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert - część jawna przetargu odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Grybowie, ul. Rynek 12, pok. Nr 12 (sala posiedzeń) w dniu 23 lipca 2007 r. o godz. 11:30.

ZAŁĄCZNIKI

1. Pobierz plik PDF Pobierz plik PDF [203 kB]. Warunki przetargu wraz z załącznikami.

Data publikacji: 2007-07-12


Ogłoszenie

ZAWIADOMIENIE

Numer sprawy: BGiOŚ.2213/8/07

Burmistrz Miasta Grybów, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
tel.: 018-445-01-40, fax.: 018-445-02-02
email: umgrybow@pro.onet.pl,
http: www.grybow.pl,
www.bip.grybow.pl

     Burmistrz Miasta Grybów, zawiadamia, że ogłoszony w dniu 12 lipca 2007 roku przetarg pisemny nieograniczony na: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Ośrodka Zdrowia w Grybowie" został unieważniony.

Data publikacji: 2007-07-24

© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom