Portal Wtorek - 31 stycznia 2023 Joanny, Ksawerego, Luizy    "Cnota jest arystoktacją ducha" - Ernest Renan
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
remont dróg gminnych, wewnętrznych na terenie gminy Grybów w zakresie usług transpotrowych i robót ziemnych.Powrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci powyżej 30 000 Euro


Gmina Grybów, 33-330 Grybów, Jakubowskiego 33 /-, woj. Małopolskie, pow. Nowosądecki, tel. 0....18 4450204, fax. 0....18 4450402, www.grybow.iap.pl, e-mail: ug-grybow@pro.onet.pl, REGON: 490007494, oglasza przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych, wewnętrznych na terenie gminy Grybów w zakresie usług transpotrowych i robót ziemnych.. (PKWiU: 45.23.1)

Miejsce realizacji: Teren gminy Grybów.

Rozdzaj zamowienia: usługi.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
-

Dopuszcza sie skladanie ofert czesciowych, liczba zadan: 8.

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

PKWiU: 45.23.1

Termin realizacji (wymagany): 31 grudnia 2003 r.

Wadium: 1200 PLN

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: 16
- poczta elektroniczna: -
- faksem: -
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 10 PLN

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Tomasz Chronowski i Jacek Migacz, e-mail: -, tel.: 0....18/ 445 00 29, lok.: 16, w godz.: 8.00-14.00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. 16 - inwestycje.

Termin skladania ofert uplywa dnia 2003-06-03 o godzinie 09:45.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2003-06-03 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiajacego, lok. 3 - sala posiedzeń.

Postepowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7, spelniajacy nastepujace warunki:
zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Data wprowadzenia przetargu: 2003-04-29
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom