Portal Wtorek - 31 stycznia 2023 Joanny, Ksawerego, Luizy    "Cnota jest arystoktacją ducha" - Ernest Renan
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji ściekowej z przyłączami we wsi Barcice wraz z kolektorem dosyłowym Powrót

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz działając na podstwie Ustawy o Zamówieniach Publicznych ogłasza

przetarg nieograniczony na:

"Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji ściekowej z przyłączami we wsi Barcice wraz z kolektorem dosyłowym"

Termin realizacji: 30 lipiec 2003r.

Wymagania w stosunku do oferentów określają "Warunki do przetargu" - specyfikacja można je uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25, pok. nr 21.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25, pok. nr 18 w terminie do dnia 15 maja 2003r. do godz. 9.oo.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 maja 2003r. o godz. 11.oo w siedzibie UMiG w Starym Sączu, pok. nr 10.

Informacje: Marek Żmuda - tel. 018 446-02-70 wew. 133, fax 446-02-73

Kryteria oceny ofert:
- cena - 80%
- termin wykonania - 20%


Data publikacji: 2003-05-05
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom