Portal Sobota - 4 lutego 2023 Andrzeja, Mariusza, Weroniki     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji ściekowej z przyłączami, we wsi Przysietnica - gmina Stary Sącz Powrót

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz działając na podstawie Ustawy o Zamówieniach publicznych ogłasza

przetarg nieograniczony na:

"Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji ściekowej z przyłączami, we wsi Przysietnica - gmina Stary Sącz"

Termin realizacji: 30 sierpień 2003r.

Wymagania w stosunku do oferentów określają "warunki do przetargu" - specyfikacja, można je uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25 pok. nr 21.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25, pok. nr 18 w terminie do dnia 15 maja 2003r. do godz. 9.oo.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 maja 2003r. o godz. 10.oo w siedzibie UMiG w Starym Saczu, pok. nr 10

Informacje: Marek Żmuda - tel. 018 446-02-70 wew. 133, fax. 446-02-73

Kryteria oceny ofert:
- cena - 80%
- termin wykonania - 20%

Data publikacji: 2003-05-05
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom