Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wykonanie dokumentacji technicznej szaletu miejskiego w Starym Sączu przy ulicy Morawskiego Powrót

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz działając na podstawie Ustawy o Zamówieniach publicznych ogłasza:

przetarg nieograniczony na:

"Wykonanie dokumentacji technicznej szaletu miejskiego w Starym Sączu przy ulicy Morawskiego"

Termin realizacji: 15 lipiec 2003r.

Wymagania w stosunku do oferentów określają "warunki do przetargu" - specyfikacja, można je uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25, pok. nr 21.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25, pok. nr 18 w terminie do dnia 16 maja 2003r., do godz. 9.oo

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 maja 2003r. o godz. 10.oo w siedzibie UMiG w Starym Sączu, pok. nr 10.

Informacje: Marek Żmuda tel. 018 446-02-70 wew. 133, fax. 446-02-73

Kryteria oceny ofert:
- cena - 80%
- termin wykonania - 20%


Data publikacji: 2003-05-06
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom