Portal Wtorek - 31 stycznia 2023 Joanny, Ksawerego, Luizy    "Cnota jest arystoktacją ducha" - Ernest Renan
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej zabudowaną działkę gruntu o Nr ewidencyjnym 198/1 w Obr. 1 położoną przy ul. Kochanowskiego Nr 1 w Grybowie.Powrót

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Grybów ogłasza I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej zabudowaną działkę gruntu o Nr ewidencyjnym 198/1 w Obr. 1 położoną przy ul. Kochanowskiego Nr 1 w Grybowie:

działka nr 198/1, obr. 1, pow. 1946 m2, KW nr 36 379
cena wywoławcza: 331 137 złotych

Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2008 roku o godz. 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Grybowie, ul. Rynek 12 /sala posiedzeń/.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 17 000 złotych (słownie złotych siedemnaście tysięcy złotych 00/100) z określeniem przedmiotu wpłaty.

 Wadium należy wpłacać na konto:

Miasto Grybów, 33-330 Grybów, ul. Rynek 12
Nr 57 8797 0003 0000 0000 1065 0001 BS Grybów
w terminie do dnia 24 maja 2008 roku

Zwrot wpłaconego wadium nastąpi w terminie do 3-ch dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Działka Nr 198/1 - zabudowana budynkiem usługowo-mieszkalnym o pow. użytkowej 412,69 m, kubatura budynku 1911 m, budynek podłączony jest do miejskiej sieci wodociągowej, sieci gazowej, elektrycznej, telefonicznej oraz do zbiornika kanalizacji sanitarnej. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem 3.4.MN - tereny zabudowy mieszkaniowej o umiarkowanej intensywności dla realizacji różnych form mieszkalnictwa, nieuciążliwych usług i drobnego rzemiosła.

Bliższe informacje dot. nieruchomości i przetargu zamieszczono na stronie internetowej Miasta Grybowa http://www.grybow.pl/ w dziale Ogłoszenia.

Nieruchomość zostanie udostępniona do oglądania osobom zainteresowanym w dniu 07 maja (środa) 2008 roku w godz. od 12:00 do 13:00.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów.
 

ZAŁĄCZNIKI

1. Pobierz plik PDF Pobierz plik PDF [108 kB]. Ogłoszenie przetargu.

© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom