Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Na administrowanie i pełnienie funkcji dozorcy nad budynkiem Wiejskiego Ośrodka Zdrowia położonym w Barcicach Górnych nr 422 Powrót

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz

ogłasza przetarg nieograniczony:

"Na administrowanie i pełnienie funkcji dozorcy nad budynkiem Wiejskiego Ośrodka Zdrowia położonym w Barcicach Górnych nr 422"

Termin realizacji: 1 czerwca 2003 do 31 maja 2006r.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest - Maria Dominik - Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25, pok. nr 22, kontaktować można się codziennie z wyjątkiem sobót w godz. 8.oo - 15.oo, tel. 018 446-02-70 wew. 110.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25, pok. nr 18 do dnia 28 maja 2003r. do godz. 9.30.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sącz, ul. Batorego 25, pok. nr 10 w dniu 28 maja 2003r. o godz. 10.oo.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25, pok. nr 22 po uprzednim wpłaceniu w kasie Urzędu kwoty w wysokości 10 złData publikacji: 2003-05-07
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom