Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Nadzór inwestorski - boiska w Bartkowej PosadowejPowrót

Zamawiający informuje, że nie wpłynęła żadna oferta

Wójt Gminy zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania:

Wartość umowy na wykonanie cz. I (objętej nadzorem) wynosi 615 264,30 zł.

Pełna nazwa zadania:
PEŁNIENIE FUKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PN BUDOWA CENTRUM REKREACYJNO SPORTOWEGO NA BAZIE ISTNIEJĄCEGO WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W BARTKOWEJ-POSADOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM PRZYŁĄCZA I LINII OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. BARTKOWA-POSADOWA I PODOLE-GÓROWA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH PROW – ODNOWA I ROZWÓJ WSI PN.: „ODNOWA I MODERNIZACJA CENTRUM MIEJSCOWOŚCI BARTKOWA - POSADOWA

Kod CPV: 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych

Wadium: nie wymagane
Termin składania ofert: 12 kwietnia 2010 roku godz. 15:00
Termin realizacji: od podpisania umowy do 30.09.2010 roku


Specyfikacja i wzór umowy opublikowane zostały na stronie


Plik do pobrania: Umowa nadzór RRL-2222.01.04.2010.doc
Plik do pobrania: Nadzór inwestorski - Bartkowa.doc
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom