Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz Powrót

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz

zaprasza Oferentów

do udziału w przetargu nieograniczonym na:

"Obsługę bankową budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz"

Termin realizacji zamówienia publicznego: 1 września 2003 roku – 31 sierpnia 2006 roku.

Zamawiający nie wymaga wniesienia – wpłacenia wadium.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest Pani Maria Długosz Skarbnik – Urząd Miasta i Gminy w Starym Sączu – ul. Stefana Batorego 25, pokój nr 7 codziennie
z wyjątkiem sobót w godzinach od 8.00 do 15.00, telefon (0-18) 446-02-70 .
Odpłatność za uproszczoną specyfikację istotnych warunków – nie będzie pobierana.

Zgodnie z rozstrzygnięciami ustawowymi – postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem preferencji krajowych.

Kryteria wyboru ofert:
- od jednej wpłaty gotówkowe 15 pkt.,
- od jednej wypłaty gotówkowej 15 pkt.,
- od jednego przelewu 25 pkt.,
- za wystawienie jednej książeczki czekowej 5 pkt.,
- za obsługę jednego konta w okresie jednego miesiąca 5 pkt.,
- oprocentowanie środków na rachunku bieżącym 9 pkt.,
- oprocentowanie lokat krótkoterminowych i w dni wolne od pracy 6 pkt.,
- oprocentowanie automatycznego lokowania nadwyżek środków 6 pkt.,
- oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym 9 pkt.,
- limit kredytu w rachunku bieżącym 5 pkt.

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, 33-340 Stary Sącz, ul. Stefana Batorego 25 sekretariat – pokój nr 18 , do dnia 16 czerwca 2003 roku, do godziny 9.00

Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25 – sala narad – pokój nr 10, w dniu 16 czerwca 2003 roku o godzinie 9.30

W przetargu uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
- określone w art.19 oraz art.22, ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych,
- uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia publicznego poniżej 30.000 EURO Oferentom uczestniczącym w postępowaniu nie przysługuje prawo do składania protestów i odwołań.


Data publikacji: 2003-05-23
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom