Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Administrowanie i pełnienie funkcji dozorcy nad budynkiem Wiejskiego Ośrodka Zdrowia położonym w Barcicach Górnych nr 422Powrót

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

"Administrowanie i pełnienie funkcji dozorcy nad budynkiem Wiejskiego Ośrodka Zdrowia położonym w Barcicach Górnych nr 422"

Termin realizacji: 1 lipca 2003 do 30 czerwca 2006r.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest - Maria Dominik - Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25. Kontaktować się można codziennie z wyjątkiem sobót w godz. 8.oo - 15.oo, tel. 0-18 446-02-70 wew. 110.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz, ul. Batorego 25 pok. nr 18 do dnia 18 czerwca 2003r. do godz. 9.30.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz, pok. nr 10 w dniu 18 czerwca 2003r. o godz. 10.00.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25 po uprzednim wpłaceniu w kasie Urzędu kwoty w wysokości 10 zł.


Data publikacji: 2003-05-28
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom