Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji ściekowej z przyłączami we wsi Przysietnica - gmina Stary Sącz Powrót

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz działając na podstawie Ustawy o Zamówieniach Publicznych

ogłasza

przetarg nieograniczony na:
"Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji ściekowej z przyłączami we wsi Przysietnica - gmina Stary Sącz"

Termin realizacji: 30 grudzień 2003r.

Wymagania w stosunku do oferentów określają "warunki do przetargu" - specyfikacja. Można je uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sącz, ul. Batorego 25 (pok. nr 21)

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie UMiG w Starym Sączu, ul. Batorego 25, pok. nr 18 w terminie do dnia 9 czerwca 2003r. do godz. 9.oo.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 czerwca 2003r. o godz. 10.oo w siedzibie UMiG pok. nr 10.oo.

Informacje:
Marek Żmuda, UMiG w Starym Sączu, pok. nr 21 tel. (0-18) 446-02-70 wew. 111, fax. (0-18) 446-02-73.

Kryteria oceny ofert:
- cena 80%
- termin wykonania 20%


Data publikacji: 2003-05-30
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom