Portal Środa - 7 grudnia 2022 Agaty, Dalii, Sobiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Opracowanie koncepcji i projektu budowlano-wykonawczego Powrót

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz

ogłasza

przetarg nieograniczony na:
Opracowanie koncepcji i projektu budowlano-wykonawczego dla przedsięwzięcia: "Przebudowa średniowiecznego Rynku w Starym Sączu i jego otoczenia, z odtworzeniem historycznych nawierzchni oraz przebudową infrastruktury technicznej"

Termin realizacji (wymagany): 17 czerwca 2003 - 31 października 2003r. w tym koncepcja programowo-przestrzenna: 21 lipiec 2003r.

Wadium: 1.500 zł

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 50 zł) można odebrać w siedzibie inwestora zastępczego tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMA Sp. z o.o., 33-300 Nowy Sącz, ul. Jana Pawła II 32 lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnieni do kontaktów z oferenyami są:
Lesław Michalik - przedstawiciel Inwestora Zastępczego tel. (0-18) 443-75-73 w godz. 9.oo do 12.oo.
Marek Żmuda - przedstawiciel Zamawiającego tel. (0-18) 446-02-70 wew. 111. w godz. 8.oo do 15.oo.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena (koszt) 80%
- termin realizacji 20%

Oferty należy składać w siedzibie Urządu Miasta i Gminy w Starym Sączu, pok. nr 18 w terminie do 11 czerwca 2003r. do godz. 9.oo.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11 czerwca 2003r. o godz. 10.oo w siedzibie UMiG w Starym Sączu, pok. nr 10.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art 19 oraz spełniający warunki zawarte w art 22 ust. 2 Ustawy o Zamówieniach publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.


Data publikacji: 2003-05-30
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom