Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wykonanie przebudowy instalacji c.c w segmencie A Gimnazjum w Starym Sączu Powrót

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz działając na podstawie Ustawy o Zamówieniach publicznych

ogłasza

przetarg nieograniczony na:
"Wykonanie przebudowy instalacji c.o. w segmencie A Gimnazjum w Starym Sączu"

Zakres robót obejmuje wykonanie:
- roboty demontażowe,
- roboty montażowe (piony od 1 - 16),
- roboty budowlane,

Termin realizacji: od 1 lipca 2003 do 15 sierpnia 2003r.

Warunki wymagane od oferentów określają "warunki do przetargu" w cenie 10 zł, które uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25, pok. nr 21.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25, pok. nr 18 w terminie do dnia 20 czerwca 2003r. do godz. 9.oo

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 czerwca 2003r. o godz. 10.oo w siedzibvie UMiG w Starym Sączu, pok. nr 10.

Kryteria oceny ofert:
- cena 100%


Data publikacji: 2003-05-30
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom