Portal Wtorek - 31 stycznia 2023 Joanny, Ksawerego, Luizy    "Cnota jest arystoktacją ducha" - Ernest Renan
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wykonanie dokumentacji technicznej szaletu miejskiego w Starym Sączu przy ulicy Morawskiego Powrót

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz działając na podstawie Ustawy o Zamówieniach publicznych

ogłasza

przetarg nieograniczony na:
"Wykonanie dokumentacji technicznej szaletu miejskiego w Starym Sączu przy ulicy Morawskiego"

Termin wykonania: 15 lipiec 2003r.

Wymagania w stosunku do oferentów określają "warunki do przetargu" specyfikacja. Można je uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz, ul. Batorego 25, pok. nr 21.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25, pok. nr 18 w terminie do dnia 16 czerwca 2003r. do godz. 9.oo.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 czerwca 2003r. o godz. 11.oo w siedzibie UMiG pok. nr 10.

Informacje:
Marek Żmuda tel. (0-18) 446-02-70 wew. 111, fax. (0-18) 446-02-73

Kryteria oceny ofert:
- cena 80%
- termin wykonania 20%


Data publikacji: 2003-06-02
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom