Portal Wtorek - 31 stycznia 2023 Joanny, Ksawerego, Luizy    "Cnota jest arystoktacją ducha" - Ernest Renan
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Przetarg na sprzedaż udziałów w ZSB Stolbud Powrót

Podaj treść przetargu...
Wójt Gminy Grybów ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż 1300 udziałów co stanowi 63 % kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakładu Stolarki Budowlanej "Stolbud Grybów"w Białej Niznej.Cena wywoławcza jednego udziału wynosi 3.796 zł.Oferty ze wskazaniem ceny nabycia nalezy składać do dnia 13.06.2003 r. do godz. 14 - tejw siedzibie Urzędu Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, pok.nr 10 (sekretariat), w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem "Przetarg na sprzedaż udziałów ZSB "Stolbud Grybów" sp. z o.o.
W skład majatku spółki wchodzą między innymi:
- prawo wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni około 8 ha
- prawo własności budynków i budowli posadowionych na wyżej wymienionym gruncie / łączna powierzchnia użytkowa wynosi 1.223.940.45 m2/
- środki trwałe , wyposażenie i zapasy , a takze produkcja w toku.
Zastrzega sie , że warunkiem udziałów na rzecz potencjonalnego nabywcy wyłonoinego w drodze przetargu jest wyrażenie zgody na zbycie udziałów temu nabywcy przez ZarządZSB "Stolbud-Grybów" spółka z o.o.Otwarcie ofert nastapi w dniu 17.06.2003 r. o godz. 10-tej w siedzibie Urzedu Gminy Grybów .
Wszelkich wyjaśnień dotyczących niniejszego przetargu udziela Zastępca Wójta Gminy Grybów Pan Andrzej Poręba, nr telefonu 440-86-80 lub 445-02-04 / kierunkowy 0-18/
Wójt Gminy Grybów zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Data publikacji: 2003-06-06
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom