Portal Niedziela - 9 maja 2021 Grzegorza, Karoliny, Karola      "Ludzkość kroczy stale naprzód, jednak człowiek pozostaje ten sam". Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Świadczenie usług transportowych samochodem dla Gminy PodegrodziePowrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 30 000 Euro


Gmina Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie, Podegrodzie 248 , woj. małopolskie, pow. nowosądecki, tel. 018 445-90-33, fax. 018 445-90-33, www.podegrodzie.iap.pl, e-mail: gmina@podegrodzie.iap.pl, REGON: 000551964, oglasza przetarg nieograniczony na Świadczenie usług transportowych samochodem dla Gminy Podegrodzie. (PKWiU: 60.24.3)

Miejsce realizacji: Gmina Podegrodzie, powiat nowosądecki, województwo małopolskie.

Rozdzaj zamowienia: usługi.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
usługi transportowe

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

PKWiU: 60.24.3

Termin realizacji (wymagany): do 2003-11-30

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: 2
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 10 złotych

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Stanisław Malinowski, Elżbieta Kumor, e-mail: gmina@podegrodzie.iap.pl, tel.: 018 445-90-33 wew. 53 lub 32, lok.: 2, w godz.: 8:00 - 15:00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. 19.

Termin skladania ofert uplywa dnia 2003-06-18 o godzinie 8:45.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2003-06-18 o godzinie 9:00 w siedzibie zamawiajacego, lok. 13.

Postepowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7, spelniajacy nastepujace warunki:
- zawarte w SIWZ

Data wprowadzenia przetargu: 2003-06-10

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 35,00 złotych za 1 godzinę pracy
Cena najdrozszej: 52,00 złotych za 1 godzinę pracy


Usługi Transportowe Andrzej Plata
Długołęka 160
33-386 Podegrodzie
Cena wybranej oferty: 35,00 złotych za 1 godzinę pracy


© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom