Portal Wtorek - 31 stycznia 2023 Joanny, Ksawerego, Luizy    "Cnota jest arystoktacją ducha" - Ernest Renan
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Remont drogi dotkniętej klęską żywiołową, "Powódź 2001" - nawierzchnia betonowa droga "Na Bańkę" w miejscowości Polna.Powrót

Gmina Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów
ogłasza przetarg nieograniczony
na remont drogi dotkniętej klęską żywiołową, "powódź 2001" - droga " Na Bańkę" w miejscowości Polna - nawierzchnia betonowa.
Osoby uprawnione do kontaktów z Oferentami: Jacek Migacz i Tomasz Chronowski, pok nr 16, tel. 018/4450029.
Składanie ofert w Urzędzie Gminy w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33 do 26.06.2003 godz.9.45.
Otwarcie ofert j/w o godz.10.00
Wymagany termin realizacji do 30 września 2003 roku.
Kryteria oceny ofert: 100% Cena.
Specyfikacja w cenie 5 PLN do odbioru w Urzędzie Gminy w Grybowie, pok nr 16 - Inwestycje.
Preferencje krajowe obowiązkowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

Data publikacji: 2003-06-18
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom