Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Budowa okablowania strukturalnego w budynku UMiG w Starym Sączu Powrót

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz

zaprasza

do przetargu nieograniczonego na:
"Budowę okablowania strukturalnego w budynku Urządu Miasta i Gminy w Starym Sączu, przy ul. Stefana Batorego 25"

Termin realizacji: 31 lipca 2003r.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Anna Pierzga - Referent Urzędu Miasta i Gminy, Stary Sącz, ul. S. Batorego 25, kontaktować można się codziennie z wyjątkiem sobót od godz. 8.oo do 15.oo, tel (018) 446 02 70 wew. 116.

Secyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25, pok. nr 25.

Miejse i termin składania ofert:
Oferty należ składać w siedzinie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu, pok. nr 18 do dnia 4 lipca 2003r. do godz. 9.oo

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25 w dniu 4 lipca 2003r. o godz. 9.30.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena oferty.


Data publikacji: 2003-06-20
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom