Portal Środa - 7 grudnia 2022 Agaty, Dalii, Sobiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Sprzedaż i dostarczenie sprzętu uzbrojenia osobistego strażaka spełniający wymogi bezpieczeństwa dla OSP z terenu Gminy Chełmiec.Powrót

Zaproszenie do przetargu nieograniczonego
o szacunkowej wartości poniżej 30.000 EURO


Wójt Gminy Chełmiec
ogłasza ”przetarg nieograniczony”
na zadanie pod nazwą

Sprzedaż i dostarczenie sprzętu uzbrojenia osobistego strażaka spełniający wymogi bezpieczeństwa dla OSP z terenu Gminy Chełmiec.

Termin realizacji zamówienia publicznego : dwa tygodnie od daty podpisania umowy.

Wadium – 0 zł.

Osobą uprawniona do kontaktu z Ofertami jest Pani Aneta Oleksy – Urząd Gminy, Chełmiec - ul. Papieska 2 , pokój nr 18. telefon (0-18) 443-04-61 codziennie z wyjątkiem sobót, w godzinach 8.00 – 15.00.

Odpłatność za specyfikację istotnych warunków zamówienia – 30 PLN .

Ofertę należy składać w Urzędzie Gminy Chełmiec - ul. Papieska 2 - pokój nr 14 do dnia
30 lipca 2003 r. do godz. 9.15

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych .

Otwarcie ofert w obecności Oferentów , którzy zechcą przybyć nastąpi w Urzędu Gminy Chełmiec - ul. Papieska 2 , pokój nr 9 (parter) w dniu 30 lipca 2003 roku , o godz. 9.30 .

W przetargu uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
 określone w art. 19 oraz art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych ,
 specyfikacji istotnych warunków zamówienia .Data publikacji: 2003-07-07
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom