Portal Niedziela - 9 maja 2021 Grzegorza, Karoliny, Karola      "Ludzkość kroczy stale naprzód, jednak człowiek pozostaje ten sam". Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż 1300 udziałów ZSB "Stolbud-Grybów"Powrót

Wójt Gminy Grybów ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż 1300 udziałów co stanowi 63 % kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakładu Stolarki Budowlanej „Stolbud-Grybów” z siedzibą w Białej Niżnej.

Cena wywoławcza jednego udziału wynosi 1.898,00 zł .
Oferty ze wskazaniem ceny nabycia należy składać do dnia 21.07.2003 r. do godz. 14-tej w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33 , pok. Nr 10 /sekretariat/, w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem „Przetarg na sprzedaż udziałów ZSB „Stolbud-Grybów” spółka z o.o.

W skład majątku spółki wchodzą między innymi:
- prawo wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni około 8 ha
- prawo własności budynków i budowli posadowionych na wyżej wymienionym gruncie / łączna powierzchnia użytkowa wynosi 1.223.940.45 m2 /
- środki trwałe, wyposażenie i zapasy, a także produkcja w toku.

Zastrzega się , że warunkiem sprzedaży udziałów na rzecz potencjalnego nabywcy wyłonionego w drodze przetargu jest wyrażenie zgody na zbycie udziałów temu nabywcy przez Zarząd „Stolbud-Grybów” spółka z o.o.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.07.2003 r. o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Gminy Grybów.

Wszelkich wyjaśnień dotyczących niniejszego przetargu udziela Zastępca Wójta Gminy Grybów Pan Andrzej Poręba, nr telefonu 440-86-80 lub 445-02-04 / kierunkowy 0-18 / .

Wójt Gminy Grybów zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Data publikacji: 2003-07-08
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom