Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż 1300 udziałów ZSB "Stolbud-Grybów"Powrót

Wójt Gminy Grybów ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż 1300 udziałów co stanowi 63 % kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakładu Stolarki Budowlanej „Stolbud-Grybów” z siedzibą w Białej Niżnej.

Cena wywoławcza jednego udziału wynosi 1.898,00 zł .
Oferty ze wskazaniem ceny nabycia należy składać do dnia 21.07.2003 r. do godz. 14-tej w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33 , pok. Nr 10 /sekretariat/, w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem „Przetarg na sprzedaż udziałów ZSB „Stolbud-Grybów” spółka z o.o.

W skład majątku spółki wchodzą między innymi:
- prawo wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni około 8 ha
- prawo własności budynków i budowli posadowionych na wyżej wymienionym gruncie / łączna powierzchnia użytkowa wynosi 1.223.940.45 m2 /
- środki trwałe, wyposażenie i zapasy, a także produkcja w toku.

Zastrzega się , że warunkiem sprzedaży udziałów na rzecz potencjalnego nabywcy wyłonionego w drodze przetargu jest wyrażenie zgody na zbycie udziałów temu nabywcy przez Zarząd „Stolbud-Grybów” spółka z o.o.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.07.2003 r. o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Gminy Grybów.

Wszelkich wyjaśnień dotyczących niniejszego przetargu udziela Zastępca Wójta Gminy Grybów Pan Andrzej Poręba, nr telefonu 440-86-80 lub 445-02-04 / kierunkowy 0-18 / .

Wójt Gminy Grybów zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Data publikacji: 2003-07-08
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom